Đấu thầu tại quận Ba Đình (Hà Nội): Đề xuất xử phạt nhà thầu gian lận doanh thu
(BĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Ba Đình, TP. Hà Nội (chủ đầu tư) vừa phê duyệt quyết định hủy thầu đối với Gói thầu Thi công xây dựng thuộc Dự án Đầu tư cải tạo hè phố Láng Hạ - Giảng Võ. Nguyên nhân hủy thầu xuất phát từ hành vi gian lận của Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Single - nhà thầu được phê duyệt trúng thầu. Cùng với đó, Chủ đầu tư cũng cân nhắc áp dụng hình thức xử phạt đối với Nhà thầu vi phạm trên cơ sở kết luận, đề xuất của đơn vị tư vấn mời thầu.

HSMT quy định nhà thầu tham dự phải đáp ứng doanh thu bình quân hàng năm từ hoạt động xây dựng tối thiểu là 33,266 tỷ đồng trong 3 năm gần nhất (2019, 2020, 2021). Ảnh: Tường Lâm

Gói thầu nêu trên có giá được phê duyệt 21,132 tỷ đồng, sử dụng ngân sách quận Ba Đình, được phát hành hồ sơ mời thầu (HSMT) rộng rãi, không qua mạng từ ngày 23/4 - 9/5/2022. Đơn vị tư vấn lập HSMT, đánh giá hồ sơ dự thầu (HSDT) là Công ty CP AIC Hà Nội. Thẩm định HSMT, kết quả lựa chọn nhà thầu là Công ty CP Tư vấn xây dựng và Quản lý dự án Lâm Giang.

Ngày 18/5, Chủ đầu tư có quyết định phê duyệt Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Single trúng thầu với giá 21,035 tỷ đồng. Hợp đồng trúng thầu số 111/2022/HĐTC được ký kết vào ngày 20/5 với thời gian thực hiện 150 ngày, áp dụng đơn giá điều chỉnh.

Ngày 1/6, Công ty CP AIC Hà Nội bất ngờ có công văn kiến nghị Chủ đầu tư ra quyết định hủy kết quả lựa chọn nhà thầu. Theo đơn vị tư vấn này, để được đánh giá đạt năng lực kinh nghiệm, HSMT quy định nhà thầu tham dự phải đáp ứng doanh thu bình quân hàng năm từ hoạt động xây dựng tối thiểu là 33,266 tỷ đồng trong 3 năm gần nhất (2019, 2020, 2021). Căn cứ vào số liệu mà Công TNHH Tư vấn và Xây dựng Single kê khai trong HSDT, Nhà thầu được đánh giá đáp ứng yêu cầu.

Tuy nhiên, qua kiểm tra, rà soát lại, Đơn vị tư vấn đã phát hiện có sự không thống nhất giữa số liệu tài chính mà Nhà thầu kê khai trong HSDT so với số liệu trong các tài liệu gốc mà Nhà thầu đã cung cấp để Chủ đầu tư tiến hành đối chiếu. Ngay sau đó, một cuộc họp 3 bên gồm Chủ đầu tư, Đơn vị tư vấn và Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Single đã diễn ra. Biên bản làm việc xác nhận, doanh thu hàng năm trong HSDT của Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Single được kê khai như sau: năm 2019 đạt 45,542 tỷ đồng; năm 2020 đạt 44,213 tỷ đồng; năm 2021 đạt 40,136 tỷ đồng. Trong khi đó, tổng doanh thu hàng năm của Nhà thầu theo báo cáo tài chính với cơ quan thuế được xác định: năm 2019 đạt 6,871 tỷ đồng; năm 2020 đạt 47,6 tỷ đồng; năm 2021 đạt 21,886 tỷ đồng.

Tại biên bản làm việc, Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Single đã xác nhận có sự sai lệch về số liệu tài chính như trên, song Nhà thầu không giải trình, làm rõ được lý do dẫn tới sự sai khác này. Đơn vị tư vấn kết luận Nhà thầu vi phạm Điểm c, Khoản 4, Điều 89 Luật Đấu thầu khi cố ý cung cấp các thông tin không trung thực trong HSDT, dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu. Đồng thời, kiến nghị Chủ đầu tư ra quyết định áp dụng hình thức xử lý vi phạm đối với Nhà thầu theo quy định pháp luật.

Ngày 13/6, Chủ đầu tư ra quyết định hủy thầu; hủy Hợp đồng số 111/2022/HĐTC ngày 20/5/2022; đồng thời, thu hồi toàn bộ các khoản tạm ứng đã thanh toán cho Nhà thầu.

Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Single có địa chỉ đăng ký kinh doanh tại huyện Ứng Hòa, TP. Hà Nội. Theo dữ liệu của Báo Đấu thầu, kể từ năm 2019 đến nay, tất cả các gói thầu xây lắp tương tự mà doanh nghiệp này được công bố trúng đều do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Ba Đình làm chủ đầu tư. Đơn cử như Gói thầu Xây lắp thuộc Dự án Đầu tư xây dựng Công trình cải tạo hè phố Hoàng Diệu (16,833 tỷ đồng); Gói thầu Thi công xây dựng thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp Trường THCS Hoàng Hoa Thám (26,57 tỷ đồng); Gói thầu Xây lắp và thiết bị thuộc Dự án Xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng số 9 kết hợp hội trường văn hóa phường Đội Cấn (9,428 tỷ đồng); Gói thầu Xây dựng thuộc Dự án Cải tạo hạ tầng kỹ thuật xung quanh khu tập thể Thành Công (9,318 tỷ đồng)…