Gói thầu phù hợp Xem thêm

Gói thầu khoán cung cấp thực phẩm siêu thị

VinGroup

Bên mời thầu

Số TBMT: 229293029 - 01

Lĩnh vực: Xây lắp

Địa điểm: Hà Nội

Gói thầu khoán cung cấp thực phẩm siêu thị

VinGroup

Bên mời thầu

Số TBMT: 229293029 - 01

Lĩnh vực: Xây lắp

Địa điểm: Hà Nội

Gói thầu khoán cung cấp thực phẩm siêu thị

VinGroup

Bên mời thầu

Số TBMT: 229293029 - 01

Lĩnh vực: Xây lắp

Địa điểm: Hà Nội

Gói thầu khoán cung cấp thực phẩm siêu thị

VinGroup

Bên mời thầu

Số TBMT: 229293029 - 01

Lĩnh vực: Xây lắp

Địa điểm: Hà Nội

Gói thầu khoán cung cấp thực phẩm siêu thị

VinGroup

Bên mời thầu

Số TBMT: 229293029 - 01

Lĩnh vực: Xây lắp

Địa điểm: Hà Nội

Gói thầu nổi bật Xem thêm

Gói thầu khoán cung cấp thực phẩm siêu thị

VinGroup

Bên mời thầu

Số TBMT: 229293029 - 01

Lĩnh vực: Xây lắp

Địa điểm: Hà Nội

Gói thầu khoán cung cấp thực phẩm siêu thị

VinGroup

Bên mời thầu

Số TBMT: 229293029 - 01

Lĩnh vực: Xây lắp

Địa điểm: Hà Nội

Gói thầu khoán cung cấp thực phẩm siêu thị

VinGroup

Bên mời thầu

Số TBMT: 229293029 - 01

Lĩnh vực: Xây lắp

Địa điểm: Hà Nội

Gói thầu khoán cung cấp thực phẩm siêu thị

VinGroup

Bên mời thầu

Số TBMT: 229293029 - 01

Lĩnh vực: Xây lắp

Địa điểm: Hà Nội

Gói thầu khoán cung cấp thực phẩm siêu thị

VinGroup

Bên mời thầu

Số TBMT: 229293029 - 01

Lĩnh vực: Xây lắp

Địa điểm: Hà Nội

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Xem thêm

Gói thầu khoán cung cấp thực phẩm siêu thị

VinGroup

Bên mời thầu

Giá dự toán: 2.730.000.000 vnđ

Số KHLCNT: 3939202393-00

Ngày phê duyệt: 23/04/2022

Gói thầu khoán cung cấp thực phẩm siêu thị

VinGroup

Bên mời thầu

Giá dự toán: 2.730.000.000 vnđ

Số KHLCNT: 3939202393-00

Ngày phê duyệt: 23/04/2022

Gói thầu khoán cung cấp thực phẩm siêu thị

VinGroup

Bên mời thầu

Giá dự toán: 2.730.000.000 vnđ

Số KHLCNT: 3939202393-00

Ngày phê duyệt: 23/04/2022

Gói thầu khoán cung cấp thực phẩm siêu thị

VinGroup

Bên mời thầu

Giá dự toán: 2.730.000.000 vnđ

Số KHLCNT: 3939202393-00

Ngày phê duyệt: 23/04/2022

Gói thầu khoán cung cấp thực phẩm siêu thị

VinGroup

Bên mời thầu

Giá dự toán: 2.730.000.000 vnđ

Số KHLCNT: 3939202393-00

Ngày phê duyệt: 23/04/2022

Thông báo mời thầu Xem thêm

Gói thầu khoán cung cấp thực phẩm siêu thị

VinGroup

Bên mời thầu

Số KHLCNT: 3939202393-00

Ngày phê duyệt: 23/04/2022

Gói thầu khoán cung cấp thực phẩm siêu thị

VinGroup

Bên mời thầu

Số KHLCNT: 3939202393-00

Ngày phê duyệt: 23/04/2022

Gói thầu khoán cung cấp thực phẩm siêu thị

VinGroup

Bên mời thầu

Số KHLCNT: 3939202393-00

Ngày phê duyệt: 23/04/2022

Gói thầu khoán cung cấp thực phẩm siêu thị

VinGroup

Bên mời thầu

Số KHLCNT: 3939202393-00

Ngày phê duyệt: 23/04/2022

Gói thầu khoán cung cấp thực phẩm siêu thị

VinGroup

Bên mời thầu

Số KHLCNT: 3939202393-00

Ngày phê duyệt: 23/04/2022

Kiến thức đấu thầu

Xem tất cả
Những đặc điểm của đấu thầu là gì?

Những đặc điểm của đấu thầu là gì?

Đấu thầu là 1 hoạt động thương mại. Trong đó bên dự thầu là các thương nhân có đủ điều kiện và mục tiêu mà bên dự thầu hướng tới là lợi nhuận, còn bên mời thầu là xác lập được hợp đồng mua bán hàng

Chi tiết
Có những hình thức đấu thầu nào?

Có những hình thức đấu thầu nào?

Đấu thầu là quá trình lựa chọn nhà thầu để ký kết và thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp; lựa chọn nhà đầu tư để ký kết và thực hiện hợp đồng d

Chi tiết
Gói thầu đã hoàn thành Xem thêm

Gói thầu khoán cung cấp thực phẩm siêu thị

VinGroup

Bên mời thầu

Số TBMT: 229293029 - 01

Lĩnh vực: Xây lắp

Địa điểm: Hà Nội

Gói thầu khoán cung cấp thực phẩm siêu thị

VinGroup

Bên mời thầu

Số TBMT: 229293029 - 01

Lĩnh vực: Xây lắp

Địa điểm: Hà Nội

Gói thầu khoán cung cấp thực phẩm siêu thị

VinGroup

Bên mời thầu

Số TBMT: 229293029 - 01

Lĩnh vực: Xây lắp

Địa điểm: Hà Nội

Gói thầu khoán cung cấp thực phẩm siêu thị

VinGroup

Bên mời thầu

Số TBMT: 229293029 - 01

Lĩnh vực: Xây lắp

Địa điểm: Hà Nội

Gói thầu khoán cung cấp thực phẩm siêu thị

VinGroup

Bên mời thầu

Số TBMT: 229293029 - 01

Lĩnh vực: Xây lắp

Địa điểm: Hà Nội

Bài viết đánh giá

Xem tất cả
Đánh giá hồ sơ dự thầu theo quy định của pháp luật mới nhất

Đánh giá hồ sơ dự thầu theo quy định của pháp luật mới nhất

Nghị định 63/2014/NĐ-CP và Thông tư 23/2015/TT-BKHĐT có hướng dẫn cụ thể về việc đánh giá hồ sơ dự thầu theo quy định của pháp luật mới nhất.

Chi tiết
Đánh giá tiêu chí “lịch sử không hoàn thành hợp đồng” và “kiện tụng đang giải quyết” trong đấu thầu

Đánh giá tiêu chí “lịch sử không hoàn thành hợp đồng” và “kiện tụng đang giải quyết” trong đấu thầu

Đấu thầu là một phương thức giao dịch đặc biệt, được áp dụng nhằm tuyển chọn các đối tác, nhà cung cấp hàng hóa

Chi tiết

Doanh nghiệp nổi bật

Xem tất cả

VinGroup

Bên mời thầu

Doanh nghiệp lớn

Vàng

Leo facilisis hendrerit tellus mattis vitae sit sed. Elit ultrices magnis congue pulvinar nisl lectus.

VinGroup

Bên mời thầu

Doanh nghiệp lớn

Vàng

Leo facilisis hendrerit tellus mattis vitae sit sed. Elit ultrices magnis congue pulvinar nisl lectus.

VinGroup

Bên mời thầu

Doanh nghiệp lớn

Vàng

Leo facilisis hendrerit tellus mattis vitae sit sed. Elit ultrices magnis congue pulvinar nisl lectus.

VinGroup

Bên mời thầu

Doanh nghiệp lớn

Vàng

Leo facilisis hendrerit tellus mattis vitae sit sed. Elit ultrices magnis congue pulvinar nisl lectus.

VinGroup

Bên mời thầu

Doanh nghiệp lớn

Vàng

Leo facilisis hendrerit tellus mattis vitae sit sed. Elit ultrices magnis congue pulvinar nisl lectus.

VinGroup

Bên mời thầu

Doanh nghiệp lớn

Vàng

Leo facilisis hendrerit tellus mattis vitae sit sed. Elit ultrices magnis congue pulvinar nisl lectus.

Thống kê theo ngành

2468 gói

2468 gói

2468 gói

2468 gói

2468 gói

Tỉ lệ gói thầu ngoài phạm vi điều chỉnh của luật đấu thầu phân theo lĩnh vực

Gói thầu có số lượng nhà thầu tham dự nhiều nhất

Gói thầu có dự toán TBMT nhiều nhát

Hàng hóa

5

772.6

Hàng hóa

5

772.6

Phi tư vấn

5

772.6

Hàng hóa

5

772.6

Hàng hóa

5

772.6

Thông tin đăng ký người dùng trên hệ thống

Tổng số đăng ký

Ngày hôm qua

Ngày hôm nay

Bên mời thầu

Tổng số đăng ký

5

đã được phê duyệt 3483

Ngày hôm qua : 772.6

Ngày hôm qua : 772.6

Nhà thầu

Tổng số đăng ký

5

đã được phê duyệt 3483

Ngày hôm qua : 772.6

Ngày hôm qua : 772.6