Detail Bidding

Xây lắp công trình Xử lý đoạn tuyến tiềm ẩn tai nạn giao thông Km0+00 - Km4+100/QL.47, tỉnh Thanh Hóa

1000
1000

Thông tin thêm

Hình thức thông báo
Đăng lần đầu
Loại thông báo
Thông báo thực
Số TBMT
20210878490-00
Số KHLCNT
20210843714
Tên KHLCNT
Xử lý đoạn tuyến tiềm ẩn tai nạn giao thông Km0+00 - Km4+100/QL.47, tỉnh Thanh Hóa
Bên mời thầu
Công Ty CP 471
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Tên dự toán mua sắm
Xử lý đoạn tuyến tiềm ẩn tai nạn giao thông Km0+00 - Km4+100/QL.47, tỉnh Thanh Hóa
Chi tiết nguồn vốn
Loại hợp đồng
Trọn gói
Hình thức lựa chọn nhà thầu
Đấu thầu rộng rãi
Phương thức LCNT
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng
90

Thời gian còn lại

0
Ngày
0
Giờ
0
Phút
0
Giây
 • Tham dự

  14/09/2022

 • Đóng thầu

  09/10/2022

 • Chấm thầu

  10/11/2022

 • Thương thảo

  25/12/2022

 • Kết quả

  08/02/2023

Đơn vị tổ chức

Công Ty CP 471

Doanh nghiệp lớn

Hạng Vàng

Đảm bảo dự thầu
Tham dự thầu
Mở thầu

Số tiền đảm bảo dự thầu

120,000,000

Hình thức bảo đảm dự thầu

Thư bảo lãnh

Hồ sơ mời thầu (Bao gồm các quyết định bên dưới)

Chương II: Bảng dữ liệu

Chương III: Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu

Chương VII: Điều kiện cụ thể của hợp đồng

Hạng mục xây lắp