Detail Bidding

Nâng cấp trang thông tin điện tử của Hội khuyến học tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

1000
1000

Thông tin thêm

Hình thức thông báo
Đăng lần đầu
Loại thông báo
Thông báo thử nghiệm
Số TBMT
20220916834-00
Số KHLCNT
20220916271-00
Tên KHLCNT
Nâng cấp trang thông tin điện tử của Hội khuyến học tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Bên mời thầu
Công ty cổ phần phát triển Nam Cường
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Tên dự toán mua sắm
Nâng cấp trang thông tin điện tử của Hội khuyến học tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Chi tiết nguồn vốn
Nguồn ứng dụng CNTT của tỉnh năm 2022
Loại hợp đồng
Trọn gói
Hình thức lựa chọn nhà thầu
Chào hàng cạnh tranh
Phương thức LCNT
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng
20

Thời gian còn lại

0
Ngày
0
Giờ
0
Phút
0
Giây
 • Tham dự

  10/09/2022

 • Đóng thầu

  18/09/2022

 • Chấm thầu

  18/09/2022

 • Thương thảo

  02/11/2022

 • Kết quả

  17/12/2022

Đơn vị tổ chức

Công ty cổ phần phát triển Nam Cường

Doanh nghiệp nhỏ

Hạng Bạc

Đảm bảo dự thầu
Tham dự thầu
Mở thầu

Số tiền đảm bảo dự thầu

2,000,000

Hình thức bảo đảm dự thầu

Thư bảo lãnh

Hồ sơ mời thầu (Bao gồm các quyết định bên dưới)

Chương II: Bảng dữ liệu

Chương III: Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu

Phạm vi cung cấp

Chương VII: Điều kiện cụ thể của hợp đồng